Author Archives: Ana Garb

Posebne zahteve pri izolaciji predelnih sten

Posebne zahteve pri izolaciji predelnih sten

Kadar želimo izolirati predelno steno s posebnimi akustičnimi ali protipožarnimi zahtevami, lahko izberemo izdelke iz kamene volne, in sicer različnih ponudnikov, kot so KNAUF INSULATION, URSA SLOVENIJA d.o.o., … in njihovi izdelki oziroma izolacijski materiali. Materiali se med seboj razlikujejo po gostoti in imajo zaradi tega tudi nekoliko različne koeficiente absorpcije zvoka. Kamena volna, s tem pa tudi vsi izdelki, namenjeni izolaciji predelnih sten, imajo tališče materiala nad 1000˚C, zato so primerni za konstrukcije s posebno visokimi protipožarnimi zahtevami. Pri izolacijskih materialih s posebnimi akustičnimi aliprotipožarnimi zahtevami so v ospredju številne lastnosti, in sicer  odlična absorpcija zvoka in upornost zračnemu toku, požarna zaščita, toplotna izolativnost, enostavna in hitra vgradnja, obstojnost oblike v konstrukciji, možnost izdelave posebnih dimenzij glede na širino podkonstrukcije,..

Pri izoliranju zunanje stene z notranje strani pri satrejših stavbah, ki imajo praviloma neizolirane zunanje stene, vendar zaradi različnih vzrokov poseg v njihovo zunanjost pogosto ni mogoč. V takih primerih se poslužujemo izolacije na notranji strani zunanje stene. S tem se dosežeta manjša raba energije in manjše obremenjevanje okolja, zunanji videz stavbe pa ostane enak. Zelo pomembna v tem primeru je natančna in pravilna vgradnja ustrezne parne zapore. Na izmerjeni rezultat prehoda zvoka bistveno vplivajo odprtine (vrata, nadsvetlobe, …) in inštalacije (vtičnice, instalacijski kanali, …). Že ena sama slaba točka v zvočni zaščiti na objektu povzroči znatno slabši rezultat od izmerjenega v gradbenem laboratoriju, kar pomeni da moramo biti še toliko bolj pozorni na pravilnost vgradnje izolacije.

Ko poskrbite za prezračevalni sistem v objektu, ne pozabite na njegovo čiščenje

Ko poskrbite za prezračevalni sistem v objektu, ne pozabite na njegovo čiščenje

Sestavni deli prezračevalnega sistema morajo biti med seboj tako usklajeni, da izpolnjujejo zahteve glede učinkovitosti, varnosti in varčnega delovanja. Naprava mora ostati enako učinkovita v vseh vremenskih pogojih, tudi v mrazu in močnem vetru, čemur veliko tipov vstopnih rešetk ni kos. Dimenzioniranje preko palca odpade, saj mora razvod dovesti dovolj zraka do posameznega prostora, imeti čim manj uporov, da lahko gospodarno deluje. Če razvod predimenzioniramo, bo deloval brez težav, če pa so razmere slabše in kanali ozki ter z mnogimi zavoji, narastejo upori in poraba energije. Napaka je lahko že običajna vstopna odprtina, z rešetko proti ptičem in insektom, ki lahko zelo poveča upor zraka zato izkušeni načrtovalci vgradijo za dve dimenziji večjo. Z načrtom v roki lahko tudi opazimo, da se prezračevalni ventil nahaja tik nad radiatorjem v kopalnici in bo odsesal topel zrak, preden jo bo ta ogrel. Ventilatorji delujejo izjemno tiho, kljub temu je bolje, da se ne nahajajo blizu prezračevanih prostorov. Prenos zvoka po kanalih onemogočijo dušilci, ki zadušijo šum ventilatorjev in prekinejo prenos drugih zvokov med prostori, saj v kuhinjo ne želimo slišati šumov iz stranišča. Prenos po togih deli razvoda zraka pa onemogočijo mehki vmesni komadi in elastično vpetje ventilatorjev. Dovodni kanali za svež zrak so večinoma že postavljeni, ko so druga dela na gradbišču še v polnem teku. Če ne želimo, da bodo pred prvim pogonom polni prahu od rezanja, brušenja in vrtanja je potrebno vse odprtine skrbno zaščititi pred vdorom, saj so lahko stroški čiščenja zelo visoki. Največji problem so rebrasti odseki cevi, ki jih je naknadno skoraj nemogoče popolnoma očistiti. Problem lahko odpravimo s skrbnim načrtovanjem vrstnega reda del v stavbi ter s tako namestitvijo elementov, da bo morebitno čiščenje lažje ali sploh izvedljivo. Če načrtujemo in na pravih mestih izvedemo še izvrtine za merjenje pretokov zraka med uravnavanjem sistema, smo naredili vse kar je potrebno.

Na osnovi projektno predvidenih količin zraka za prezračevanje, ki so navedene v načrtu, je potrebno izvesti meritve, nastavitve in uravnoteženje sistema. O tem je potrebno izdelati zapisnik, v katerem so vsi izmerjeni podatki o pretokih, pritiskih, količinah zraka, porabi elektrike in uporabljenih merilnih napravah. Preveriti je potrebno tudi vpliv prezračevanja na morebitne porabnike zraka, ki se nahajajo v hiši, na primer plinska peč ali sobni kamin. Sistem prezračevanja naj bi imel enako življenjsko dobo kot stavba, zato pa ga je potrebno skrbno vzdrževati. Uporabnik mora dobiti navodila za uporabo in vzdrževanje, v katerih so opisani potrebni postopki in njihova pogostnost, zlasti vsakoletna menjava filtrov. Ta točka je bolj pomembna kot izgleda na prvi pogled, saj je uporabnik po letu ali dveh prepuščen samemu sebi, če pa bo sistem nepravilno vzdrževal, je lahko celo krivec za njegovo slabo delovanje. Vsi pokrovi za nadzor in poseganje v sistem morajo biti dostopni in se dati popolnoma odpreti. Zato je pridobitev načrtov in navodil ob prevzemu sistema tako pomembna, pravilno vzdrževanje pa bo dolgoročno zagotovilo varčno delovanje prezračevanja.

V zunanjem zraku se nahaja visoko število prašnih delcev, cvetnega prahu in klic, ki se zaustavijo na vstopnem filtru in manjši del pa še v cevi za njim. V času visoke zračne vlage in megle lahko vlaga prodre v sistem in aktivira mikrobe na stenah cevi. V sesalne linije v notranjosti se vsesava maščoba in prašni delci iz kuhinje ter vlaga in delci bombažnega prahu iz kopalnice. Obloge, ki so posledica odsesavanja iz teh dveh prostorov spadajo tudi v skupino požarno obremenilnih. Onesnaženost cevi pa se lahko pojavi že med transportom ali skladiščenjem pred montažo, zato je zatesnitev odprtin vedno na mestu. Čez čas se lahko pojavi še slišen zvok ventilatorjev, ki so glasni, kljub temu, da smo filter zamenjali. Vzrok je večji zračni upor, ki je povišan zaradi oblog v ceveh, čemur lahko sledi še prenos vonjav med prostori. Zato uporabnikom priporočajo lastno kontrolo enkrat letno ob menjavi filtrov, na vsakih 5 let pa naj bi si notranjost cevi ogledal strokovnjak in določil, ali je čiščenja potrebno. Izkušnje kažejo, da ni pravila, saj so cevi lahko tudi po desetletju čiste, lahko pa v krajšem času umazane. Čiščenja se lotimo ob delujočem sistemu, najprej očistimo vse odcepe in nato še glavni vod. Večinoma je čistilna naprava sestavljena iz vrteče krtače, leteče delce pa zajame dodaten sesalni ventilator s filtri, nekateri čistilci pa imajo sesalni kos nameščen ob čistilni krtači. Drugi pristop je čiščenje s komprimiranim zrakom, namenjeno oblogam, ki se z lahkoto odluščijo in primerno za razvode manjših premerov.

.

Uveljavljanje garancije in skrite napake

Uveljavljanje garancije in skrite napake

Vsaka storitev, ki je bila opravljena, tudi storitve gradbenih in obrtniških del, ima po zakonu 1 leto garancije in 2 leti jamstva ne glede na to, kakšno pogodbo ste sklenili. To pomeni, da vam je obrtnik ali gradbenik dolžan v osmih (8) dneh odgovoriti na pisno pritožbo za stvarno napako. Tudi če z njim niste sklenili pogodbe, je dolžan napako popraviti.
Zakonska zaščita za dobro opravljena gradbena ali obrtniška dela pa je seveda zelo kratka glede na to, da bomo v hiši ali stanovanju živeli vso življenje. Iz tega stališča je zelo pomembno, da izvajalec garancijo navede v pogodbi ali splošnih pogojih. V posebnih gradbenih uzancih (81. člen) in tudi v rumeni knjigi pogodb FIDIC priporočila narekujejo, da je za solidnost gradnje projektant ali izvajalec dolžan jamčiti 10 let od prevzema objekta. Za krovske storitve, fasaderske storitve in druga izvajalska dela, kjer se vgrajujejo trajni elementi, izvajalci po navadi nudijo 10 letno garancijo.
Da boste z delom zadovoljni, že na začetku pridobite več ponudb in jih primerjajte. Pri primerjavi ponudb je potrebno upoštevati vse bistvene elemente ponudbe.
Največja napaka je, da smo v pogodbi pozorni samo na ceno. Morda je tisti trenutek najnižja cena za gradbena ali obrtniška dela res najpomembnejši dejavnik za vas, vendar je potrebno pregledati tudi pogodbeni rok začetka dela, pregledati ali so v pogodbi mesečne obračunske situacije ali enkratni znesek. Preglejte tudi reference izvajalca, njegova priporočila in preverite, če so navedene pogodbene kazni. Predvsem se pozanimajte tudi, kaka je garancija vašega izbranega izvajalca.
Z izvajalcem sklenite pogodbo v kateri boste opredelili vse bistvene elemente: obseg dela, cene, rok izvedbe in predvsem garancijo na opravljeno delo in rok za odpravo morebitnih napak. Dostikrat je namreč glavnina dela opravljena v roku, na odpravo manjših pomanjkljivosti pa lahko nato čakamo zelo dolgo. Pred tem se lahko zaščitite s pogodbo.Za opravljeno storitev je izvajalec dolžan izdati račun, ki je dovolj razčlenjen, da lahko preverite njegovo pravilnost glede količine in kakovosti storitve.
Kaj pa narediti, če pride do napake, ko recimo odstopi parket, odpadejo ploščice ali poči mavčno-kartonska plošča? Če je bila storitev opravljena nepravilno ali v nasprotju z dogovorom, lahko glede na naravo storitve izbirate med naslednjimi zahtevami. Prva možnost je, da mora izvajalec odpraviti pomanjkljivosti ali storitev opraviti ponovno. Naslednja možnost je da vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo storitve. Zadnja možnost, ki pride v poštev pri redkih primerih je, da izvajalec vrne plačani znesek.
Opozoriti je treba na to, da pred izbiro izvajalca in pričetkom del vedno zahtevajte predračun. V primeru, da izvajalec izda predračun z izrecnim jamstvom, lahko zahteva večje plačilo le v izjemnih primerih. Če pa vam izvajalec izda predračun brez izrecnega jamstva, vas mora izvajalec takoj, ko ugotovi, da bo predračun prekoračen, obvestiti o tem.
Pomembne točke v gradnji kjer prihaja do nepravilnosti vgradnje izolacije

Pomembne točke v gradnji kjer prihaja do nepravilnosti vgradnje izolacije

Pri gradnji je eden pomembnejših dejavnikov ravno izolacija in v izogib težavam, ki se pojavijo pri nestrokovni gradnji, kot so kondenz in plesen moramo biti pozorni na pomembne točke, kjer mora biti le -ta ustrezno in strokovno vgrajena.

Stik strehe s steno je točka, kjer se morata srečati toplotna izolacija zidu in izolacija stropa, ki meji na podstreho. To je stalna kritična točka kjer izolacija ni dosledno izvedena, posledica pa je rosenje zgornjega roba stene v notranjosti stavbe in nato pojav plesni. Pogosto se ugotovi, da tisti, ki je polagal izolacijo na strop, dela ni izvedel dosledno, saj je moral delati skrčen, na kolenih ali celo leže in je lahko rezultat slabo vgrajena izolacija. Če se tej točki hočemo izogniti, je ena od rešitev, da dozidamo del zidu in nanj naslonimo streho, zaradi česar postane ta točka dostopna z obeh strani zidu, polaganje izolacije pa enostavnejše.

Veliko sodobnih enodružinskih hiš ima osrednji bivalni del izveden brez vmesnih stropov, zato je možen pogled do slemena, notranjost pa daje občutek izjemne prostornosti. Ob strani navadno ostane dvignjena galerija, ki jo uporabljajo za počitek ali branje knjig. Če ima stavba še radiatorsko ogrevanje, lahko kljub dobro izvedeni in zadostni izolaciji v slemenu nastanejo problemi z rosenjem. Pod stropom se zbira ogret zrak, s temperaturo preko 25°C, in če je zunaj hladno, lahko na tej točki razlika temperatur znotraj/ zunaj preseže 50°C. To pa je razlika, ki jo današnji materiali in način izvedbe dolgoročno ne morejo prenesti brez posledic. Rešitev je opuščanje take izvedbe ali namestitev vidnega stropnega ventilatorja, ki omogoča pospešeno kroženje zraka v tem predelu.

Priključek strehe nadstreška na steno stanovanjske stavbe običajno izvedemo pred polaganjem izolacije. To je tudi točka, kjer zunanje toplotne izolacije ne moremo naknadno vgraditi, dobili smo toplotni most in vse probleme, ki sledijo, zato moramo naslon za nadstrešek vedno izvesti s pomočjo kovinskih konzol, ki ta del strehe, za debelino izolacije odmaknejo od stene.

Izolacijske heraklit plošče so sicer odličen gradbeni pripomoček, saj plast lesnocementnih vlaken na eni ali na obeh straneh stiroporne sredice, omogoča dobro oprijemljivost za vse materiale. Pomanjkljivost le -teh pa je različen raztezek sredice in lesnocementne plasti, saj lahko plošče začne zvijati, če smo z njimi izvedli zunanjo izolacijo sten stavbe. Posledica je odstopanje od sten in pojav razpok. To lahko preprečimo, če lesnocementno plast prerežemo razdalji 0.5 m, na obeh straneh. Pri tem zareza na eni in drugi strani ne sme biti na istem mestu temveč v zamiku, podobno kot polagamo opeke v zidu. Plošče so dolge 2 metra, zato so sile pri zvijanju lahko še toliko večje.

Pri >>samooklicanih mojstrih<< ni pravice do reklamacije pri gradbenih in obrtniških delih

Pri >>samooklicanih mojstrih<< ni pravice do reklamacije pri gradbenih in obrtniških delih

Dobrega, ugodnega in korektnega izvajalca je danes težko dobiti. Prav zato se velikokrat obračamo na priporočila prijateljev, forume ali druge vire informacij. Priporočila pa nas večkrat pripeljejo do samooklicanih mojstrov, znancev ali prijateljev.  Ko boste zbirali ponudbe za vaš projekt, bodo prav ti samooklicani lokalni mojstri ponudili daleč najnižjo ceno. V primeru, da delo opravi posameznik, ki nima registrirane dejavnosti, je opravil delo na črno, ki ga definira Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPZDC. Zakon predpisuje globe tako za tistega, ki je opravil delo kot za naročnika, ki je to delo omogočil. Ne samo da tvegate globe. Če bo krovec, ki je delal na črno, padel iz strehe, vam lahko grozi celo visok odškodninski zahtevek. Seveda odpade tudi vsakršna možnost uveljavljanja garancije ali reklamacije napak.

Pri nas se, predvsem pri manjših delih, večkrat odločimo za delo brez računa, tudi v primeru, ko ima izvajalec registrirano podjetje.  Pri menjavi parketa, pleskanju ali celo izdelavi fasade nas večkrat prepriča nižja cena ponudnika, ki predlaga delo „brez računa“. Tudi če se že na začetku nismo odločili za delo brez računa, nam lahko izvajalec predlaga, da bi plačilo vsaj delno izvedli z gotovino. Na ta način smo gotovo prihranili zajeten kupček denarja. Dokler seveda ne pride do težav. Že sam predlog izvajalca za delo brez računa priča o njegovi neprofesionalnosti in je lahko napoved za kasnejše zaplete. Račun je dokaz za opravljeno storitev in je nujen dokument, ki ni obvezen le po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV, temveč je pomemben tudi za uveljavljanje garancije ali za reklamacijo.

Še pred izvedbo projekta, moramo vedeti, kakšna dela želimo opraviti, koliko sredstev imamo na voljo in kako se nam mudi. Za manjše projekte in hitra popravila tovrstne formalnosti niso potrebne, kadar pa načrtujemo dela, ki bodo obsegala večji finančni zalogaj, pa je dobro, da se pripravimo.Izvajalcu bomo izdelavo ponudbe močno olajšali, če bomo slikali in izmerili obstoječe stanje, navedli količine, kvadrature in zapisali, kaj vse želimo, da opravi.  Le z natančnim opisom naših želja lahko od izvajalca zahtevamo, da pripravi merodajno ponudbo. V kolikor gre za gradnjo hiše, prenovo stanovanja ali druge večje projekte, je nujno, da arhitekt ali projektant pripravi popis gradbeno obrtniških del, ki natančno definira vsa potrebna dela in količine.

Marsikateri izvajalec bo trdil, da lahko on stroške del oceni kar „na oko“ ali povedal, da za ponudbo res ni smiselno zgubljati časa. Lahko se celo zgodi, da vas bo prepričal za čimprejšnji začetek del nato pa se bo prvotna ustno dogovorjena cena na vaše presenečenje nenadoma dvignila, ko bo izstavil prvi račun. Strukturirana ponudba je izkaz  resnosti in profesionalnosti obrtnika. Svetujemo, da zahtevate ponudbo, ki je razdeljena na posamezne postavke za opravljena dela. Ne pozabite na morebiten odvoz materiala in čiščenje objekta po zaključku del, kar izvajalci lahko večkrat izpustijo.

Bistvene sestavine ponudbe so:

 • naziv izvajalca,
 • naziv naročnika,
 • številka ponudbe,
 • datum ponudbe in rok veljavnosti,
 • popis del in materiala s cenami,
 • roki plačila in plačilni pogoji,
 • žig in podpis izvajalca.

Za manjše projekte zadostuje že dobro pripravljena ponudba, ki jo kot naročnik podpišemo in potrdilo o plačilu predujema, če je bil ta predmet dogovora. Še posebej pri obsežnejših projektih, kot je gradnja hiše ali prenova stanovanja, pa je nujna gradbena pogodba, ki natančno ureja odnose med naročnikom in gradbenim izvajalcem. S pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v določen roku po dogovorjeni ceni opravil določen sklop storitev. Naročnik pa se obvezuje, da bo za te storitve izvajalcu plačal. Poleg tega, lahko v gradbeni pogodbi določimo še druge podrobnosti, ki varujejo nas tako naročnika kot izvajalca. Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in je izpolnjena komaj takrat, ko so do konca izvedena dela, ki so bila opredeljena v njej.

Bistvene sestavine klasične gradbene pogodbe za gradnjo hiše so:

 • naziv izvajalca in naziv naročnika,
 • predmet pogodbe in opredelitev dodatnih del,
 • opredelitev dokumentacije projekta, kot je PZI, popis gradbeno obrtniških del,…
 • pogodbena cena,
 • obračun del in izdajanje začasnih situacij,
 • roki in način plačila,
 • obveznosti izvajalca in naročnika,
 • roki za izvedbo pogodbe s pričetkom del in opredelitvijo zamud,
 • pogodbene kazni za zamudo,
 • prevzem del in končni obračun, odprava napak,
 • garancija in garancijski roki,
 • drugi členi, bistveni za podjemne pogodbe.

Dokler potekajo vsa dela, tako, kot smo si zamislili, težav ni. Izvajalec je dolžan obrtniška in gradbena dela opraviti strokovno po določenem projektu ali v skladu s podano ponudbo in veljavnimi normativi in standardi. Kljub temu pa se večkrat lahko pojavijo napake ali neskladja. Naša dolžnost je, da izvajalca na to opozorimo. Na napake ali pomanjkljivosti lahko opozorimo že med izvajanjem projekta, lahko pa se pojavijo tudi po prevzemu objekta in daleč po zaključku del. Glede na čas ugotovitve od izvedbe in do napake delimo na očitne napake, skrite napake in napake v solidnosti zgradbe, ki jih definira Obligacijski zakonik. Kot kupca stanovanja ali hiše vas varuje Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES, v primeru, da je šlo za napako v deli izvajalca pa Obligacijski zakonik.

Očitne napake in njihova odprava

V primeru, da ste napake ali neskladja odkrili že med izvajanjem projekta, gre za očitne napake. Očitna napaka je lahko recimo napačno postavljena stena pri novogradnji, vgrajena pretanka izolacija, popokan omet ali druge nenatančnosti, ki so opazne takoj na licu mesta. Naša dolžnost je izvajalca nemudoma opozoriti. Če ste kupili stanovanje, je prodajalec dolžan po vašem pisnem pozivu napake odpraviti v enem mesecu na svoje stroške. Očitno napako mora odpraviti tudi izvajalec gradbenih del.  Zahtevek za odpravo očitne napake morate podati pisno, priporočamo, pa, da stanje tudi fotografirate. V primeru, da izvajalec ne pristane na odpravo napak, ste upravičeni do tožbe izvajalca.

2 leti garancije za skrite napake 

Nekaterih napak ni mogoče ugotoviti na prvi pogled med samim prevzemom objekta. Marsikatere nedoslednosti pri gradnji se lahko pojavijo šele čez čas. To velja predvsem za vitalne dele stavbe, če se pojavi puščanje strehe, zamakanje fasade, napake v instalacijah ali slabo izvedeni hidroizolaciji. Če se pojavi takšna napaka, je potrebno, da se hitro odzovete. Izvajalca ali prodajalca morate s priporočeno pošto obvestiti najkasneje dva meseca po tem, ko ste ugotovili skrito napako. Prodajalec mora v roku meseca dni dostaviti obvestilo o vzrokih za napako in načinu, kako bo to napako odpravil. Za odpravo napake ima največ dva meseca časa. Če pa je napaka takšna, da ovira uporabo nepremičnine ali jo ogroža, recimo počena vodovodna cev, mora napako odpraviti takoj. Zakon narekuje, da odpravo skritih napak lahko zahtevate do dve leti po opravljeni storitvi ali nakupu nepremičnine.

10 let garancije za napake v solidnosti gradnje

Najhujše napake, ki se lahko pojavijo na zgradbi, so napake solidnosti gradnje. To so napake, ki ogrožajo trdnosti in funkcionalnost objekta ter onemogočajo bivanje ali njegovo uporabo. Če se na steni pojavijo razpoke, ker se hiša neenakomerno poseda, če pušča streha in namaka konstrukcijo ali slabo izvedena hidroizolacija povzroča vdore vode v klet, štejemo tako napako kot napako v solidnosti gradnje. Izvajalec odgovarja za tovrstne napake in jih je dolžan odpraviti. Garancijo in jamstva sicer določa gradbena pogodba, vendar z njo te odgovornosti ni mogoče izključiti. To pomeni, da lahko deset let po nakupu ali izvedeni storitvi zahtevate odpravo skritih napak.

Garancije proizvajalcev in njihovo uveljavljanje

Eno so napake, ki so nastale zaradi dela izvajalca, spet drugo pa je garancija proizvajalca za njegove produkte. Proizvajalci fasadnih sistemov, strešnih sistemov, hidroizolacije in drugih vitalnih gradbenih sklopov lahko nudijo tudi do več deset letne garancije na kakovost njihovih produktov. Podjetja za kontaktne fasade nudijo garancijo med 10 in tudi do 25 let, strešni sistemi pa imajo navadno garancijo med 15 in 40 let. Za uveljavljanje garancije moramo vedeti, da so streha in fasada sistem. To pomeni, da določenih elementov izvajalec ne sme zamenjati z drugimi. Zaključnega ometa fasadnega sistema enega proizvajalca ne more menjati nek drug, cenen omet drugega proizvajalca. Ne samo, da boste s tem tvegali kakovost izvedbe, proizvajalci bodo vašo vlogo za uveljavljanje garancije zavrnili. Če želite uveljavljati garancijo, potem potrebujete:

 • račun, ki dokazuje nakup vseh elementov, ki so del sistema fasade, strehe, ipd.
 • kopijo garancijskega lista,
 • podatke o projektu in lokaciji.

Račun in kopijo garancijskega lista je potrebno pridobiti takoj po opravljeni storitvi, zato na ta dva dokumenta ne pozabite.

 

Do lepega in udobnega bivanja s podjetjem Suhomontažni sistemi, Mirko Šturm s.p.

Do lepega in udobnega bivanja s podjetjem Suhomontažni sistemi, Mirko Šturm s.p.

Podjetje Suhomontažni sistemi, Mirko Šturm s.p. , s sedežem podjetja na naslovu Pod Škabrijelom 34, v  Novi Gorici, že nekaj let nudi svoje storitve na področju suhe gradnje svojim strankam. Ponudba del zajema zaključna dela v gradbeništvu, in sicer opravljajo kvalitetna in profesionalna slikopleskarska dela ter dela na področju suhomontažne gradnje. Obseg del, ki jih zajema suhomontažna gradnja so spuščeni stropi, predelne stene, obnova podstrešij, izolacije, itd.. V letih delovanja si je podjetje pridobilo številne izkušnje in tudi redne ter zadovoljne stranke, ki se rade vračajo nazaj.

Svoje storitve opravljajo na področju obale in notranjsko – kraške regije, vendar to nikakor ne pomeni, da v podjetju nebi prevzeli projekta, ki bi bil izven the regij. Tudi v prihodnje je plan podjetja Suhomontažni sistemi, Mirko Šturm s.p. nadaljevati v tej gradbeni smeri, se dodatno izobraževati in nabirati izkušnje na novih projektih. V kolikor potrebujete izvajalca na področju zaključnih gradbenih del in suhomontažne gradnje, jih lahko kontaktirate na telefonsko številko 030 255 102 in z veseljem bodo skupaj z vami priši do rešitve in lepega ter urejenega doma.

Ste vedeli, da ni kvalitetna izolacija pomembna le pri gradnji hiše, ampak tudi na morju

Ste vedeli, da ni kvalitetna izolacija pomembna le pri gradnji hiše, ampak tudi na morju

Marsikdo pomisli takoj ko zasliši izolacija in kamena volna na gradnjo hiše, obnovo strehe, ipd., vendar dobra in kvalitetna izolacija igra pomembno vlogo tudi v ladjedelništvu, kajti na ladji morajo biti stroji, cevi in vodi sposobni prenesti še posebej visoke temperature in ostale kritične dejavnike, recimo visoko vlažnost. Tehnično ustrezna izolacija lahko zagotavlja zaščito pred pregrevanjem, zmanjšuje toplotne izgube in porabo energije. Poleg tega zagotavlja boljše delovne pogoje, ščiti materiale pred korozijo ter nudi potrebno zaščito pred neposrednim stikom različnih materialov.

Prav tako ne smemo pozabiti, da je ladja prostorsko omejen prostor oziroma objekt, ki pluje po morjih in za zagotavljanje čim bolj prijetnega bivanja je potrebno zvok in hrup iz sosednjih kabin ali servisnih območij na ladji, ki je lahko zelo moteč omejiti v posamezne prostore. Uporaba učinkovite zvočne izolacije je zato izjemnega pomena – zagotavlja namreč prijetno vzdušje in klimo na ladji. Enostransko ali dvostransko kaširanje izolacijskega materiala s steklenim flisom ali tkanino poveča absorpcijo zvoka, zato je potrebno vgraditi izolacijske materiale, ki ustrezajo kriterijem zahtevane zvočne zaščite.

Preventivna protipožarna zaščita je eden najpomembnejših dejavnikov v ladjedelništvu. V primeru požara je za  pravočasno in uspešno preprečevanje širjenja ognja in dima na druge dele plovila potrebna zelo učinkovita izolacija. Naši posebej razviti izolacijski materiali iz mineralne volne so bili preverjeni na inštitutu IMO predvsem za uporabo na ladijskih krovih in v predelnih stenah in ustrezajo razredom požarne odpornosti A30 in A60. Zaradi svoje majhne teže se izdelki lahko uporabljajo tudi skupaj z ognjeodpornimi jeklenimi podkonstrukcijami.

V podjetju Knauf Insulation Slovenija imajo v ponudbi svojih proizvodov tudi segment, ki zajema ladjedelništvo, in sicer vsi njihovi izdelki Sea-teK® so certificirani v skladu s standardi IMO in so zato primerni za pasivno požarno zaščito v ladjedelništvu. Certificirani in preizkušeni izolacijski materiali iz kamene volne za zanesljivo toplotno izolacijo ter preventivno požarno zaščito in zvočno izolacijo na morju.

KDO SMO MI…FASADEX – Djuro Kaurin s.p.

KDO SMO MI…FASADEX – Djuro Kaurin s.p.

Smo gradbeno podjetje , katere ga sedež je na naslovu Mali vrh pri Šmarju 79, 1293 Šmarje – SAP, ki ga vodi g. Djuro Kaurin. Delujemo od leta 1998 in imamo 4 zaposlene delavce.

Ukvarjamo se predvsem z izdelavo vseh vrst gradbenih fasad. Gradimo tudi predelne stene in spuščene strope ter izvajamo adaptacije. Naše stranke so predvsem lastniki stanovanjskih hiš, stanovanj, lokalov, pa tudi obrtnih delavnic in drugi. Delujemo po celotni Sloveniji. V skoraj 10-letni tradiciji podjetja se lahko pohvalimo z zanesljivimi in kvalitetnimi storitvami in zadovoljnimi strankami, ki se redno vračajo k nam. Primere naših del si lahko ogledate na naši spletni strani http://fasade-kaurin.si/. Za dodatne informacije si, prosimo, poglejte tudi rubriki Kaj ponujamo in Kako do nas oz. nas pokličite po telefonu na telefonsko številko 041619023 ali pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov info@fasade-kaurin.si.

AGP podjetje za inženiring, trgovino in zastopanje d.o.o.

AGP podjetje za inženiring, trgovino in zastopanje d.o.o.

Ker v Združenju GIZ Suha gradnja želimo, da naši člani skupaj z nami uresničujejo naše cilje, hkrati pa jih želimo na kratko predstaviti, vam v nadaljevanju predstavljamo podjetje iz Ljubljane, ki je specializirano za suhomontažno gradnjo in se lahko pohvali z več kot 30 letnimi izkušnjami.

Podjetje AGP podjetje za inženiring, trgovino in zastopanje d.o.o., s sedežem v Ljubljani šteje ekipo izkušenih in zanesljivih mojstrov, ki za stranke izvajajo suhomontažna dela. Profesionalno in strokovno izvajajo suhomontažna dela tako za fizične in pravne osebe, in iscer izdelavo predelnih sten spuščenih stropov, mansardnih oblog, izolacijo streh, oblaganje streh, napušče in pohištvo iz suhomontažnih materialov, itd.. Pri izvedbi suhomontažnih del uporabljajo materiale različnih vodilnih znamk s področja suhe gradnje, prav tako pa svoje znanje redno nadgrajujejo z udeležbami na seminarjih, izobraževalnih delavnicah in seveda s številnimi novimi projekti.

Svoje usluge nudi podjejte AGP D.O.O. na področju Domžal, Kamnika, Litije, Ljubljane, Trzina, Vrhnike, kar pomeni da zajemajo celotno Osrednjeslovensko regijo, kar ne pomeni, da ekipa podjetja ni pripravljena prevzeti projektov izven tega območja. Podjetje AGP D.O.O. je svojo zgodbo začelo davnega leta 1990 in si je v teh letih nabralo številne izkušnje in seveda tudi reference s katerimi lahko upraviči svojo kvaliteto in zanesljivost. V kolikor bi želeli dodatne informacije jih lahko kontaktirate na telefonsko številko 041 629 727 ali jim pišete na elektronski naslov agp@t-2.net in z veseljem se bodo odzvali in si vzeli čas za vas.

Nepovratna finančna sredstva EKO sklada za posameznike in pravne subjekte pri izolaciji strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju

Nepovratna finančna sredstva EKO sklada za posameznike in pravne subjekte pri izolaciji strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju

Tako kot v preteklih letih EKO sklad tudi letošnje leto razpisuje ukrepe za nepovratno finančno spodbudo investicij tako za posameznike kot pravne subjekte. V prispevku smo povzeli ključne razpisne pogoje za nepovratno finančno spodbudo za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju, obrazce za oddajo vloge pa si lahko pridobite na strani EKO sklada.

Nepovratno finančno spodbudo za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju lahko pridobijo tako posamezniki za investicije v starejših eno stanovanjskih in več stanovanjskih stavbah, kot tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010.

Podobna spodbuda je na voljo tudi za podjetja in lokalne skupnosti, če so lastniki starejših objektov. Spodbude v tem primeru ni mogoče dodeliti za prenovo in gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K), pri poslovnih stavbah (podjetja) pa λ/d ≤ 0,150 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva. V praksi, glede na najbolj razširjene in najpogosteje uporabljene toplotno izolacijske materiale to pomeni, da je potrebno vgraditi cca 26 cm toplotne izolacije – je pa potreben točen izračun za vsak primer posebej. Ustreznost debeline toplotne izolacije lahko preveri tudi vsak sam s  Kalkulatorjem potrebne debeline izolacije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar v eno in dvostanovanjskih stavbah ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, v več stanovanjskih stavbah pa ne več kot 16 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju. Pri poslovnih stavbah (podjetja) pa je višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
 • nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje;
 • zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
 • pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije, izvedbo estriha in zaključne obloge;
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe;
 • izdelavo PZI in opravljanje nadzora (pri več stanovanjskih stavbah).

Več informacij po posameznih razpisih, ter obrazci za vloge so dosegljivi na spletni strani EKO sklada.

Razpisi ki pokrivajo to področje:

-Razpis 74SUB-OB19, ki je namenjen fizičnim osebam, ki so investitorji v starejših eno in dvo stanovanjskih stavbah, kjer je tudi lastnik fizična oseba. Vloge se oddajo po izvedenem ukrepu.

-Razpis 67SUB-OBPO19, ki je namenjen fizičnim in pravnim osebam, ki so investitorji v starejših večstanovanjskih stavbah. Vloge se oddajajo pred pričetkom izvajanja del.

-Razpis 82FS-PO20, ki je namenjen podjetjem in lokalnim skupnostim, za poslovne stavbe. Vloge se oddajo pred zaključkom izvajanja del.