POPIS DEL IN OBRAČUNAVANJE SPUŠČENIH STROPOV – MAVČNO – KARTONSKIH STROPOV

POPIS DEL IN OBRAČUNAVANJE SPUŠČENIH STROPOV – MAVČNO – KARTONSKIH STROPOV

Standardizirani popisi del, pravila za obračun in normative je publikacija, ki je koristen pripomoček vsem sodelujočim pri suhomontažni gradnji. Zbrani material je zbran v strokovno sestavljeni in urejeni publikaciji, ki je pri načrtovanju oziroma rekonstrukciji objektov več kot dobrodošel tako za naročnike pri sprejemanju odločitev, kot tudi projektantom pri načrtovanju tovrstne gradnje. Sistematični pristop in nabor tipskih rešitev omogoča arhitektom bolj zanesljivo in učinkovito projektiranje, obvladovanje investicije in kontrolo izvedbe.

V tokratnem prispevku bomo predstavili pravila za obračun in normative, ki se navezujejo na spuščene strope, in sicer se bomo opredelili na mavčno – kartonske strope. Plošče, ki se uporabljajo za stropne obloge in spuščene strope so prirejene posebnim potrebam, ki so odvisne od namembnosti prostora in zahtev uporabnikov. V zahtevnih razmerah, kot so povišana vlaga, agresivne pare ali požarne zahteve, se za stropne obloge lahko uporabljajo tudi drugi materiali, ki se različno obračunavajo.

Vodoravni spuščeni stropi, ki so izdelani iz mavčno – kartonskih plošč, vključno z dvonivojsko podkonstrukcijo kot oblogo stropa ali obešeni stropi se obračunavajo posebej glede na debelino mavčne plošče in kvadraturo. Vodoravni stropi s požarno zaščitno tehnično klasifikacijo, ki so izdelani iz mavčno – kartonskih plošč, vključno z dvonivojsko podkonstrukcijo kot oblogo stropa ali obešeni stropi se prav tako obračunava glede na debelino mavčne plošče, kvadraturo. Pozorni moramo biti pri obračunu tudi na enonivojsko podkonstrukcijo kot oblogo stropa ali obešeni strop, ki se prav tako obračunava glede na debelino mavčne plošče in kvadraturo. Prav tako je pomembno, da pri popisu del in obračunu upoštevamo oznake SS in s tem navedemo vse komponente glede na debelino mavčnih plošč in glede na dimenzije prostora navedemo kose, dolžine in gramaturo materiala, ki je bil uporabljen pri izvedbi ter okvirno obračunamo po ceniku.

V publikaciji Standardni popisi del, pravila za obračun in normative je podrobno specificirano glede na debelino mavčnih plošč, glede na eno – ali dvonivojsko podkonstrukcijo, na strope s požarno zaščitno tehnično klasifikacijo, prav tako je priložen aktualen cenik, ki omogoča obračun.