KO ESTETIKA, FUNKCIONALNOST IN NIZKI STROŠKI NAJDEJO SKUPNO POT V GRADBENIŠTVU

KO ESTETIKA, FUNKCIONALNOST IN NIZKI STROŠKI NAJDEJO SKUPNO POT V GRADBENIŠTVU

Pri realizaciji velikih projektov, kot so pisarniški prostori ali upravne zgradbe, sta gospodarnost in estetika pr načrtovanju stropov velikega pomena. V zahodni evropi predstavljajo rastrski stropni sistemi in prostovpeti stropni sistemi v hodnikih splošni standard tehnike. Prav tako se v Sloveniji ti sistemi zaradi prednosti le – teh vse bolj pogosteje uporabljajo in počasi tudi nadomeščajo standardne strope z vidno kovinsko rastrsko konstrukcijo 600 x 600 mm.

Glavna zahteva pri velikih projektih je fleksibilna razdelitev prostorov, kajti investitor lahko razdelitev prilagodi konkretnim zahtevam trenutnim zahtevam izkoriščanja objekta, kar pomeni, da pri vselitvi uporabnikov in izselitvi lahko z minimalnimi stroški izpolnijo želje po prostorski spremembi. Montažo stropa se izvede še pred postavitvijo mobilnih pregradnih sten, t.i. nadomestni profil skrbi za stik s steno. Statična trdnost se doseže z obešali in stensko prečno ojačitvijo. Osna rastrska porazdelitev stropnega sistema poteka glede na obstoječi stavbni raster, ki je odvisen od oken in stebrov. Osni razmak lahko znaša med 1, 20 in 2,50 m. Pod vsakim profilom se tako lahko postavi stena, ki se zaključi ob oknu in stebru. Stropne plošče se položi med rastrske profile. Možnost oblikovanja nima v tem primeru nikakršnih meja, kajti različne oblike robov pri sistemih I in F lahko neomejeno kombiniramo. S kombinacijo robov AW/SK in GN/SK so dilatacijske fuge skoraj nevidne, s tem pa nastane posebno homogena stropna optika, ki zadovolji tudi najvišje estetske zahteve. Dodatne možnosti oblikovanja prostorske optike omogočajo številni površinski vzorci.

Načrtovalci in arhitekti se poleg reševanja statičnih požarno – zaščitnih in drugih gradbeno fizikalnih zahtev vedno bolj pogosto srečujejo tudi z reševanjem akustičnih problemov. Stropna sistema F in I lahko z vidika prostrorske akustike izpolnita večino zahtev, in sicer z dodatnim barvnim slojem na hrbtni strani, s spremembo prostorninske teže, debeline ali dodatno zaporno absorbcijsko plastjo. Odločilen vpliv na prehod zvoka pa imajo seveda spremljajoči gradbeni elementi, kot so pregradne stene, vrata, okna, itd., kajti le – ti morajo izpolnjevati vsaj enake zahteve po zvočni zaščiti, kajti le – ta je odvisna od zvočne zaščite vseh elementov, ki se nahajo v prostoru. Absorbcijo zvoka v pisarniških prostorih lahko dosežemo z uporabo prave površinske strukture, oziroma z optimalnim oblikovanjem stropnih plošč.

Pri vežah in hodnikih so v vseh gradbenih projektih z vidika gospodarnosti, funkcionalnosti in estetike občutljiva področja, ker so v njih nameščeni glavni, oziroma življenjski vodi stavbe in je z ene strani potrebno zagotoviti enostaven dostop v votli del stropa zaradi vzdrževalnih del ali naknadne vgradnje inštalacij, po drugi strani pa ozki in dolgi prostori zahtevajo homogeno stropno strukturo, kjer se še vedno zahteva rastrski strop z vidno konstrukcijo v formatu 600 x 600 mm, pri čemer je razmerje cena – učinek pri sistemu F daleč ugodnejše kot pri običajnih stropnih sistemih in nudi v primerjavi z njimi tudi nekatere odločilne prednosti.

Stik s steno je izdelan s posebnim L – ali stopničastim stenskim kotnim profilom, prečna ojačitev pa omogoča prosto vpet nosilni profil. Ker v strop ni potrebno vrtanje, pri montaži ni potrebno upoštevati že položenih vodov. Montažni čas pa se v primerjavi z vloženimi ploščami občutno skrajša, saj ni potrebno rezanje in upasovanje plošč. Hodnik lahko po celotni površini odpremo brez večjih stroškov in z ustrezno izbiro robov lahko poudarimo prečne stike. Kar zadeva robove, so nam na voljo različne opcije, in sicer ostri rob, poglobljeni rob, zakrit rob, snemljiv rob. Omeniti je potrebno tudi, da je pri obeh sistemih možna integracija raznih svetil, potrebno je le upoštevati dimenzije, težo in obliko luči v odvisnosti od velikosti stropnih plošč. Tračni ali t. i. >>BANDRASTER<< stropni rastrski sistemi in prosto vpeti sistemi v območju hodniških stropov nudijo številne možnosti, ki dolgoročno predstavljajo odlične rešitve z vidika stroškov, funkcionalnosti in estetike.