IZDELAVA PODSTREŠNIH BIVALNIH PROSTOROV

IZDELAVA PODSTREŠNIH BIVALNIH PROSTOROV

Predelava neizrabljenih postrešij je najbolj ekonomična možnost pridobitve novih bivalnih prostorov: izvedbeno najcenejša in najhitrejša, formalno pa najmanj zahtevna, hkrati pa izboljšuje izrabo stavbnega zemljišča.

Suhomontažna gradnja omogoča optimalno izvedbo podstrešnih bivlnih prostorov tako v novogradnji kot tudi pri obstoječih objektih:

  • sistem temelji na uporabi mavčnih plošč, vijačenih na različne vrste podkonstrukcij, v kombinaciji z izolacijskimi materiali izpolnjuje vse zahteve visokega bivalnega udobja;
  • suh način izvedbe ne izpostavlja že vgrajenih materialov vlagi, kar je še posebej pomembno pri pretežno lesenih konstrukcijah podstrešij;
  • majhno onesnaženje i poraba časa omogočajo izvedbo ob najmanjših motnjah za obstoječe uporabnike zgradbe;
  • v izdelane prostore se je mogoče vseliti takoj po izgotovitvi;
  • z uporabo ognjevzdržnih plošč je možno zagotoviti visoko stopnjo požarne varnosti.

Pri predelavi podstrešij v bivalne prostore pridejo v poštev različne vrste suhomontažnih konstrukcij: montažne stene, obešeno stropovi, stropne in stenske obloge, suhi estrihi in tudi mansardne obloge. Poleg običajne standardne izvedbe podkonstrukcije za oblogo mansarde s kovinskimi profili CD 60/27 mm, je na trgu tudi sistem F530.

Postopek izoliranja

Izolacijski material ustrezne debeline se pritrdi med špirovce ali poveznike. Širina izolacije naj bi bila požnosti vsaj 2 cm večja, kot je razdalja med elementi strešne konstrukcije tako, da se jim tesno prilega. Pri tem je potrebno zagotoviti še prostor za odzračevanje med izolacijo in primarno kritino oziroma strešniki. Špirovci morajo biti tudi s spodnje strani obdani z izolacijo cca 5 cm ali več, da ne pride do toplotnih mostov skozi les. Pred vijačenjem plošč je potrebno vgraditi še parno oviro s spodnje strani za preprečitev prekomernega prodiranja vlage iz prostora v izolacijo. Zelo pomembno je, da je parna ovira pravilno vgrajena in zatesnjena, kajti nepravilna vgradnja le – te nam lahko izniči še tako dobre izračune toplotne izolirnosti mansarde.

Postopek podkonstrukcije

Ko se po celotni površini predvidene obloge položi toplotno izolacijo ter parno oviro, se prečno na špirovce pritrdi nosilno podkonstrukcijo za poševnino ozroma strop. Na posebna kovinska držala privijačena na elemente strešne konstrukcije, se pritrdi kovinske profile v medosnem razmiku 50 cm. Odmik profilov od strešne konstrukcije je nastavljiv in odvisen od debeline izolacije. Z regulacijo pritrditve profilov je potrebno poravnati površino, na katero se pritrdi obloga iz plošč.

Oblaganje s ploščami

Plošče se privijači prečno na podkonstukcijo. V primeru požarno varnostnih zahtev se vgrajuje ognjevzdržne plošče v eni ali več plasteh, kar je odvisno od zahtevane varnosti. Razdalja med vijaki ne sme biti večja kot 17 cm. Pri dvoplastnih oblogah je potrebno paziti, da so stiki obeh plasti plošč med seboj zamaknjeni – vsaj za eno razdaljo med profili.