POPISI ZA DODATNA DELA, KI SE OBRAČUNAJO LOČENO PRI PREDELNIH STENAH

POPISI ZA DODATNA DELA, KI SE OBRAČUNAJO LOČENO PRI PREDELNIH STENAH

Standardizirani popisi del, pravila za obračun in normative je publikacija, ki je koristen pripomoček vsem sodelujočim pri suhomontažni gradnji. Zbrani material je zbran v strokovno sestavljeni in urejeni publikaciji, ki je pri načrtovanju oziroma rekonstrukciji objektov več kot dobrodošel tako za naročnike pri sprejemanju odločitev, kot tudi projektantom pri načrtovanju tovrstne gradnje. Sistematični pristop in nabor tipskih rešitev omogoča arhitektom olj zanesljivo in učinkovito projektiranje, obvladovanje investicije in kontrolo izvedbe.

Ker pri načrtovanju in sami izvedbi ni možno vedno vse delati v skladu z normative, ki so vkalkulirani v v osnovno ceno, je potrebno biti pozoren pri določenih segmentih gradnje na dodatna dela, ki se obračunajo posebej. V tokratnem prispevku bomo navedli le – ta za predelne stene, ki vključujejo dodatna dela, materiale in izdelke, ki niso vključeni v osnovne popise.

Prva od izjem se pojavi pri dodatnem oblaganjem predelnih sten, kjer se vsaka stran obračuna posebej, upoštevati pa je potrebno doplačilo za oblogo z vodoodpornimi mavčnimi ploščami, oblogo z ognjevarnimi mavčnimi pločami, oblogo z ognjevarnimi in impregniranimi mavčnimi ploščami, oblogo z mavčnimi ploščami 12,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm in doplačilo za oblog z vodoodpornimi ploščami.

Pri delu na višini moramo biti pozorni na doplačila za delo na višini sten od 3,2 m do 5,0 m, višino sten nad 5,0 m, ne smemo pa spregledati tudi doplačila na nepremične in premične delovne odre ter delovne premične ploščadi.

Za doplačilo naj omenimo tudi zgoščeno tipsko kovinsko podkonstrukcijo – na 40 do 41 cm ter zgoščeno tipsko kovinsko podkonstrukcijo – na 30 do 31,5 cm.

Pri ojačitvah se prav tako pojavijo izjeme, ki niso vkalkulirane k osnovnemu izračunu, in sicer so to doplačila za vertikalne in horizontalne ojačitve iz UA profilov, za komplet pritrdil za UA profile, za vertikalne in horizontalne ojačitve iz lesa 3/5 cm in 5/8 cm, za horizontalne ojačitve za pritrditev kuhinjskih elementov. Doplačilo je potrebno tudi pri dobavi in vgradnji ojačitev za WC, vključno z UA profili, za dobavo in vgradnjo tipskih ojačitev za pisoar, umivalnik, grelnik (bojler)in za peč za ogrevanje, vključno z UA profili.

Doplačilo za revizijska vrata se prav tako obračunava posebej glede na odprtine in njihove dimenzije. Obračunavamo posamezne kose vrat.  Ko govorimo o dodatnih delih, ki se obračunavajo posebej, je nujno omeniti tudi doplačila za dodatno obdelavo površin, ki se obračunava glede na obdelavo površine v kakovosti(K3, K4), doplačila za špalete in stenske odprtine vseh vrst z obstoječim in izdelanim robom – oblaganje z mavčnimi ploščami iste vrste, kot so bile uporabljene za oblogo stene (doplača se po ceniku izdelava špalete glede na širino, za tesnenje okoli klimatskih naprav in ostalih prebojev s fugirno maso, doplačilo za ognjevarne lopute in ognjevarno tesnenje prebojev ter doplačilo za vgradnjo kovinskega podboja). Ne smemo pozabiti na doplačilo pri pozicijah predelnih sten vseh vrst s 5 cm debelo izolacijo iz mineralne volne, za večjo debelino po posebnem naročilu naročnika in doplačilo za drsne stike stene s stropom pri pričakovanme upogibu stropa od 10 do 25 cm, kjer se obračuna dolžina stika.

Pri predelnih stenah je kar nekaj izjem, ki se obračunavajo posebej in ena iz med njih je tudi doplačilo za izdelavo dilatacijskega stika pri predelnih stenah ali stenskih oblogah. Obračuna se dolžina dilatacijskega stika za vsako stran posebej. Ena iz med izjem je tudi doplačilo pri pozicijah predelnih sten vseh vrst za izdelavo stika s stropi, kot so npr. rebrasti stropi, stropi iz trapezzne pločevine, ipd., ne glede na debelino ali vrsto obloge in se obračunava na kvadratni meter.

Omeniti moramo tudi izdelavo robov plošč z robnim, profilom, ki je tudi izjema pri obračunu, doplačilo za ojačitev robov, za izrez stenskih odprtin po želji naročnika v gotove stene vključno z morebitnimi menjavami, kjer se obračuna vsaka stran stene posebej, ne glede na število plošč v oblogi. Tudi za zapiranje stenskih odprtin in dodelava na vgradne elemente med figurnimi deli, je predvidena izjema pri obračunu, in sicer obračunamo celotno odprtino pred vgradnjo. Pri popisu del in samem obračunu ne smemo zanemariti tudi doplačila pri pozicijskih oblogah z mavčimi ploščami vseh vrst za oblaganje okenskih špalet, doplačila za dobavo in vgradnjo folije, prekrivanje na stikih minimalno 10 cm, stiki, preboji in priključki zlepljeni – obračuna pa se pokrita površina.

Doplačila pri pozicijah vseh vrst stens podkonstrukcijo za ločno izvedbo z mavčnimi ploščami, za ognjevarno tesnenje stikov na prehodu inštalacij skozi stene, za ognjevarno zaščito vgradnih doz ali drugih elementov so prav tako posebnosti pri popisu in obračunu, ki jih je potrebno vkalkulirati v ponudbo, kajti le tako se lahko po končanem projektu izognemo številnim neprijetnostim.