POPISI ZA DODATNA DELA, KI SE OBRAČUNAJO POSEBEJ PRI SPUŠČENIH STROPIH

POPISI ZA DODATNA DELA, KI SE OBRAČUNAJO POSEBEJ PRI SPUŠČENIH STROPIH

Kot smo omenili že v predhodnem prispevku je standardizirani popisi del, pravila za obračun in normative je publikacija, ki je koristen pripomoček vsem sodelujočim pri suhomontažni gradnji. Zbrani material je zbran v strokovno sestavljeni in urejeni publikaciji, ki je pri načrtovanju oziroma rekonstrukciji objektov več kot dobrodošel tako za naročnike pri sprejemanju odločitev, kot tudi projektantom pri načrtovanju tovrstne gradnje. In ker pri načrtovanju in sami izvedbi ni možno vedno vse delati v skladu z normative, ki so vkalkulirani v  osnovno ceno, je potrebno biti pozoren pri določenih segmentih gradnje na dodatna dela, ki se obračunajo posebej. V tokratnem prispevku bomo navedli le – ta za spuščene strope, ki vključujejo dodatna dela, materiale in izdelke, ki niso vključeni v osnovne popise.

Prva izjema je pri dodatnem oblaganju stropov, pri katerih posebej obračunavamo obloge z vlagoodpornimi mavčnimi ploščami, z ognjevarnimi ploščami, z ognjevarnimi in impregniranimi mavčnimi ploščami, z mavčno vlakninskimi ploščami različnih debelin. Prav tako se dodatno obračunava izdelava spuščenega stropa nad 0,5m, ter delo na višini, in sicer za montažo na višini nad 3,2m do 5m višine, za montažo nad 5 m višine, doplačilo za nepremične in premične  delovne odre ter delovne premične ploščadi.

Ne smemo pozabiti na doplačilo za višinske preskoke, in sicer tukaj govorimo o ravnih stropnih kaskadah, krivljenih strpnih kaskadah do različnih višin, ravnih stopnih kaskadah do različnih višin, 2 – stopenjski in 3 – stopenjski stopničasti zaključek ter doplačilo za izdelavo nadvetlob za luči do različnih širin. Doplačilo pride v poštev tudi pri ojačitvah, kar pomeni da upoštevamo dodatno plačilo pri prekinitvah nosilne konstrukcije in dodatne ojačitve, dodatne ojačitve za linijska svetila z obešali in za ojačitev stropa za montažo luči in ostalih vgradnih elementov.

Pri spuščenih stropih dodatno obračunavamo tudi za revizijska vrata glede na odprtine, hkrati pa dodatno zaračunamo tudi za izdelavo robov mavčnih plošč različnih debelin in za ojačitev robov z robnim zaščitnim trakom ali profilom izpocinkane jeklene pločevine, aluminija ter ojačitev robov v radiusu s PVC robnim profilom.

Pri obračunu del moramo biti pozorni tudi pri delih kot so izrezi stropnih odprtin po želji naročnika v gotove strope vključno z morebitnimi menjavami, ne glede na število plošč v oblogi, in sicer obračunavamo glede na  velikosti odprtine. Prav tako posebej obračunavamo zapiranje stropnih odprtin in dodelavo na vgradne elemente med fugirnimi deli, kjer se obračuna celotna odprtina pod vgradnjo, in sicer po velikosti odprtine.

Posebno pozornost moramo nameniti tudi doplačilu pri pozicijah oblog z mavčnimi ploščami vseh vrst za oblaganje okenskih špalet, in sicer glede na globino le – te, ter doplačilu za togo obešanje spuščenega stropa ter doplačilu za vstavitev mineralne volne v spuščeni strop ali stropno oblogo. Pri pozicijah stropnih oblog in stropih vseh vrst za izdelavo pasu iz mavčnih plošč, obračunavamo posebej glede na širino mavčnih plošč.

Omeniti je potrebno tudi posebnost, pri pozicijah stropnih oblog za izdelavo stika s steno, ki se doplača posebej za izdelavo senčne fuge na stiku s steno s stopničastim kotnikom, za izdelavo vidnega stika stropa s steno s kotnim profilom, za izdelavo odprtega stika stropa s steno in ločilnega stika med zidano steno in mavčnim stropom. Dodatno se zaračuna tudi dodatno prekritje stika med mavčnim stropom in steno ali drugim materialom s štukaturno polistiren letvico do širine 3 cm.

Posebnosti obračunavanja spuščenih stropov so tudi, pri pozicijah požarnih stropov za oblogo vgradnih svetil in za izdelavo dilatacijskega stika pri spuščenem stropu ali stropni oblogi, izdelano v skladu s smernicami za izvedbo proizvajalca mavčnih plošč, kjer se obračuna dolžina dilatacijskega stika.

Doplačilo na katerega je tudi potrebno biti pozoren je za dobavo in vgradnjo folije, prekrivanje na stikih minimalno 10cm, stiki, preboji in priključki zlepljeni, kjer se obračuna pokrita površina ter doplačilo pri pozicijah stropov vseh vrst s podkonstrukcijo za ločno izvedbo z mavčnimi ploščami in za ognjevarno tesneje stikovna prehodu instalacij skozi strope.

Torej če na koncu povzamemo, moramo biti tudi pri obračunu del in zaračunavanju materiala pri izdelavi spuščenih stropov, biti pozorni na vsa dela, ki nastanejo med samim projektom.