Nekaj pomembnih obvestil za izvajanje del na gradbenih objektih v času koronavirusa

Nekaj pomembnih obvestil za izvajanje del na gradbenih objektih v času koronavirusa

Nekaj osnovnih novih (obnovljenih) informacij glede poslovanja v gradbeništvu v času epidemije. Glede novo sprejetih ukrepov je poleg informacij na spletni strani OZS veliko napisanega tudi na drugih spletnih državnih organov (linki so pripeti spodaj); kjer lahko najdete vse potrebne informacije.Osnovna informacija je ta, da se čaka na objavo zakona v Uradnem listu in začetek njegove veljavnosti – predvidoma bo to konec tega tedna.Vloge za ...beri več

Kaj prinaša novo sprejeti interventni (protikorona) zakon za delodajalce in samozaposlene

Kaj prinaša novo sprejeti interventni (protikorona) zakon za delodajalce in samozaposlene

Državni zbor je na seji 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Veljati bo pričel naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma 11. 4. 2020. Ukrepi iz zakona veljajo od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, razen če zakon ne določa drugače, pri čemer se bo veljavnost zakona podaljšala ...beri več

Vabilo Na Usposabljanje Izvajalcev Suhomontažne Gradnje

Vabilo Na Usposabljanje Izvajalcev Suhomontažne Gradnje

GIZ Suha gradnja in Odbor izvajalcev suhomontažnih del pri OZS v spomladanskem obdobju tudi letos organizirata več strokovnih delavnic za podjetja, ki se ukvarjajo s suhomontažno gradnjo. Usposabljanja so namenjena tako nosilcem dejavnosti kot njihovim zaposlenim. Izobraževanja bomo izvajali skupaj predstavniki dobaviteljev materialov in opreme, ki jih uporabljajo suhomontažerji pri izvajanju svoje dejavnosti, in predstavniki GIZ ter OZS. Že dogovorjene in potrjene so naslednje lokacije in termini - OOZ ...beri več

Vpis v imenik vodij del na podlagi Gradbenega zakona

Vpis v imenik vodij del na podlagi Gradbenega zakona

Obveščamo vas, da je v skladu z zahtevami novega Gradbenega zakona (GZ), ki je stopil v veljavo 1.6.2018, možno oddati vlogo za vpis v imenik vodij. Za koga je vpis obvezen in za koga ne? Za izvajanje dejavnosti na gradbenih objektih navedenih v nadaljevanju, je vpis obvezen: požarne, toplotne in protihrupne izolacijske obloge fasaderska dela vsa dela povezana z nosilnimi konstrukcijami (zidane, lesene, kovinske,…) montaža ...beri več

Skupščina GIZ suha gradnja 2018

Skupščina GIZ suha gradnja 2018

Skupščina članov združenja je potekala 5. aprila 2018 v Ljubljani. Na skupščini so prisotni obravnavali poročilo o delu v letu 2017 in plan aktivnosti v tekočem letu. Spregovorili so o pereči problematiki v dejavnosti suho montažne gradnje, ki, kot so ugotavljali prisotni, sicer predstavlja vse pomembnejši delež v gradbeništvu. Predsednik komisije za kakovost Marko Koncilja je na skupščini poročal o delu komisije v letu 2017 ...beri več

Uspešna izvedba seminarja v Mariboru in napovednik drugih regijskih seminarjev

Uspešna izvedba seminarja v Mariboru in napovednik drugih regijskih seminarjev

GIZ Suha gradnja bo v spomladanskem obdobju v sodelovanju z OZS organiziral več regijskih izobraževalnih dogodkov. Udeleženci se bodo na seminarjih seznanili z novostmi, ki jih na trgu ponujajo naši dobavitelji. Predstavili pa bomo tudi novo gradbeno zakonodajo in normative ter pravila, ki jih GIZ priporoča pri obračunu v suhomontažni gradnji. Uspešno smo že izvedli dogodek, ki ga je 10. januarja 2018 gostila OOZ Maribor, ...beri več

Prenos letnega dopusta v naslednje leto

Prenos letnega dopusta v naslednje leto

Odmera letnega dopusta in prenos v naslednje koledarsko leto Pravico do letnega dopusta določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter kolektivne pogodbe. V gradbeništvu se lahko uporablja Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki ima razširjeno veljavo, lahko pa Kolektivna pogodba za gradbeništvo. ZDR-1 določa le minimalno število dni letnega dopusta, ki ne sme biti krajši od štirih tednov. Predpisuje tudi nekaj dodatnih dni dopusta. Kolektivna ...beri več

Nova davčna zakonodaja

Nova davčna zakonodaja

Nova davčna zakonodaja je sprejeta in objavljena v Uradnem listu V svežnju štirih davčnih zakonov, ki jih je sprejel Državni zbor, je ključna novela zakona o dohodnini, s katerim se vzpostavljajo dodatni mehanizmi za preprečevanje zlorab pri normirancih. Prihodki povezanih oseb se bodo po novem seštevali, pogoj za obvezen izstop iz sistema normirancev pa bo po novem nastopil, ko bo zavezanec v dveh zaporednih letih ...beri več

Novi razpisi za nepovratna finančna sredstva za naložbe v stavbah in za vozila

Novi razpisi za nepovratna finančna sredstva za naložbe v stavbah in za vozila

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je 13. 10. 2017, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nove razpise za nepovratne finančne spodbude za naložbe v stavbah in tudi za vozila. Bistvena novost novega razpisa je, da so za občane znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo na lesno biomaso ter nepovratna sredstva ...beri več

Skupščina GIZ suha gradnja 2017

Skupščina GIZ suha gradnja 2017

Letošnja skupščina članov združenja je bila 25. maja 2017 v Žalcu. Ker je poteklo mandatno obdobje organom združenja, so bile poleg obravnave rednih tem na skupščini izvedene tudi volitve. Na začetku skupščine so člani sprejeli nov poslovnik o delu združenja, ki na bolj enostaven in pregleden način ureja delovanje oziroma poslovanje združenja, določa sestavo organov in njihove pristojnosti. Zanimiva novost, ki jo prinaša novi poslovnik, ...beri več