Namen obdelave in varstvo podatkov
Upravljavec podatkov:
GIZ SUHA GRADNJA, Pot k sejmišču 30A, Ljubljana, bo podatke, pridobljene od uporabnikov portala GIZ SUHA GRADNJA (»portal«), pridobival, hranil in drugače obdeloval le za naslednje namene:

 • vodenje baze registriranih uporabnikov;
 • administracija portala (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
 • statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);
 • občasno obveščanje o novih vsebinah ter o drugih novostih na portalu po elektronski pošti, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na teden;
 • občasno obveščanje po elektronski pošti o novicah, novostih, zanimivostih, vesteh in dogodkih, s področij, ki jih zajema portal, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na teden;
 • občasno obveščanje po elektronski pošti o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih partnerjev portala, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na teden;
  občasno pošiljanje po elektronski pošti vabil na seminarje, delavnice, izobraževanja in druge dogodke, ki jih organizira upravljavec podatkov ali tretja oseba, bodisi da imajo ti dogodki komercialno ali nekomercialno naravo, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na teden.
  Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.
  Upravljavec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.