ZVOČNA ZAŠČITA PODSTREŠJA

ZVOČNA ZAŠČITA PODSTREŠJA

Streha kot zunanji gradbeni element mora zaščititi uporabnika bivalnega podstrešja pred hrupom iz okolice, hkrati pa v primeru večstanovanjskih objektov zagotavljati  tudi ustrezno protihrupno zaščito pred vzdolžnim razširjanjem zvoka skozi gradbeni element za ustrezno zaščito pred hrupom med stanovanjskimi enotami.

V celoti se pri izkoriščenem podstrešju, izoliranem z mineralno volno in na notranji strani obdelano z mavčnimi ploščami, to priporočilo doseže brez posebnih težav. Ker kritina sama po sebi ne zagotavlja visokih zvočnoizolativnih vrednosti, se  le – ta doseže z izbormo ustreznih toplotnoizolativnih materialov, ki morajo s svojo sestavo zagotavljati tudi ustrezno zvočno zaščito. Pri uporabi penastih izolacij, npr. stiropora, se ne da doseči izboljšava zvočne zaščite, ker material zaradi svoje strukture (zaprte celice) nima efekta izolacije v votlem prostoru. Pri notranji oblogi, posebej iz mavčnih plošč, se doseže visoka vrednost zvočne zaščite, še posebej če montiramo dvoslojno oblogo iz mavčnih plošč (povečana masa). Plošče se morajo tesno stikati med seboj in ob robu z masivno steno. Efekt zvočne izolacije se izboljša s povečanjem zvočnega razmaka med strešino in notranjo oblogo (podkonstrukcija notranje mavčne obloge je montirana čimbolj vstran od nivoja špirovcev), ali z uporabo vzmetnih profilov kot nosilcev mavčnih plošč.

Če bo na podstrešju zgrajenih več stanovanj, je po zahtevah standardov (DIN 4109) potrebno posvetiti posebno pozornost vzdolžnemu razširjanju zvoka skozi sosednje gradbene člene (obloga strešine, tla, obloga kolenčnega zidu). Za zagotovitev potrebne zvočne zaščite mora biti ločilna stena med stanovanjema na podstrešju zgrajena do višine kritine. Oblogi strešine in kolenčnega zidu se priključita na ločilno steno med stanovanjema. Nikoli ne smeta potekati kontinuirano skozi ve stanovanj, tako da bi se ločilna stena priključila na oblogo strešine. Uporaba penastih materialov kot toplotnozaščitnih materialov zelo poslabša protihrupno zaščito (poveča vzdolžni prenos zvoka skozi konstrukcijo).

Požarno zaščito dosežemo z uporabo požarnovarnih mavčnih plošč. Vse mavčne plošče so negorljive, vendar zakonodaja zahteva, da so požarni elementi armirani v količini 2% teže elementa.

ZVOK IN ZVOČNI PREDPISI SKOZI DESETLETJA

ZVOK IN ZVOČNI PREDPISI SKOZI DESETLETJA

V delovnem in bivalnem prostoru je človek pogosto izpostavljen hrupu, katerega izvor lahko izhaja iz notranjosti ali zunanjosti objekta. Ker naj bi bivalni prostori služili za sprostitev in počitek, moteči hrup sosedov ali preglasna glasba v prostorih takoj pomeni vzrok za skaljen mir in iz tega razloga še toliko večji pomen pripisujemo dobri zvočni zaščiti.

Zvočnozaščitni ukrepi so namenjeni prepreševanju vdora motečih zvokov oziroma hrupa. Moteč pa ni le zvok iz zunanjosti objekta, temveč tudi zvok, ki prehaja med posameznimi enotami oziroma prostori. Ustrezne zahteve, ki jih morajo v tem pogledu izpolnjevati gradbeni elementi, so navedene v ustreznih gradbenih predpisih in standardih. Naloga arhitektov in gradbenih inženirjev je poleg ostalih tudi ta, da pri načrtovanju in postavitvi zgradb zagotovijo ustrezno zvočno zaščito, in sicer morajo ustvariti takšne delovne prostore in stanovanja, ki bodo uporabniku in stanovalcu omogočila nemoteno delo ozroma počitek.

Tehnično – fizikalne lastnosti zvoka so zelo vsestranske in v končnem učinku pogosto tudi nepregledne. Poleg poznavanja čisto fizikalnih zakonitosti je potrebno upoštevati tudi številne meritve in ocenjevalne postopke, ki so določene z zakoni, standardi in smernicami, predpisanimi za konkretno področje zvoka in akustike. Za zvočnotehnično načrtovanje in dokazovanje se uporablja predvsem nemški standard DIN 4109. V njem vsebovane številčne vrednosti temeljijo na rezultatih meritev, ki se izvajajo že desetletja, vendar pa moramo upotevati da se v tem času niso izboljšali le preizkusni pogoji, temveč so se pojavili tudi novi evropski standardi.

Doseganje relevantnih lastnosti gradbenih elementov, opredeljenih v evropskih standardih, morajo proizvajalci potrditi z ustreznimi dokazili (konformitetnimi izjavami). Da pa bi dosegli dobro zvočno zaščito, je potrebno biti pozoren na neporeden prenos zvoka skozi gradbeni element, posebno pozornost pa je potrebno posvetiti tudi prenosu zvoka skozi bočne konstrukcije. Z zvočnotehničnega vidika je pomembna tudi pravilna izdelava stikov med gradbenimi elementi. Za doseženo zvočno zaščito v stavbi je na eni strani pomembna zvočna zaščita, ki jo nudijo gradbeni elementi, po drugi strani pa vzdolžna zvočna izolirnost bočnih gradbenih elementov (primer: obe steni, tla, strop).

Dokazano je, da s predelnimi stenami in stropnimi konstrukcijami iz mavčnih plošč ter izolacijskim slojem v votlem delu stene ali stropa dosežemo oblutno izboljšanje zvočne zaščite. Z elastičnimi oblogami učinkovito znižamo obstoječo uvočno energijo. Tehnični razvoj in rezultati reziskav v gradbeništvu so spremenili življenje znotraj štirih sten, saj so danes  stene konstruirane drugače kot so bile desetletja nazaj. Proizvajalci notranje predelne stene razvijajo z vidika zvočne, požarne in toplotne zaščite, prav tako pritrditev težka konzolna obremenitev ne predstavlja več nikakršnega problema.