ZVOČNA ZAŠČITA PODSTREŠJA

ZVOČNA ZAŠČITA PODSTREŠJA

Streha kot zunanji gradbeni element mora zaščititi uporabnika bivalnega podstrešja pred hrupom iz okolice, hkrati pa v primeru večstanovanjskih objektov zagotavljati  tudi ustrezno protihrupno zaščito pred vzdolžnim razširjanjem zvoka skozi gradbeni element za ustrezno zaščito pred hrupom med stanovanjskimi enotami.

V celoti se pri izkoriščenem podstrešju, izoliranem z mineralno volno in na notranji strani obdelano z mavčnimi ploščami, to priporočilo doseže brez posebnih težav. Ker kritina sama po sebi ne zagotavlja visokih zvočnoizolativnih vrednosti, se  le – ta doseže z izbormo ustreznih toplotnoizolativnih materialov, ki morajo s svojo sestavo zagotavljati tudi ustrezno zvočno zaščito. Pri uporabi penastih izolacij, npr. stiropora, se ne da doseči izboljšava zvočne zaščite, ker material zaradi svoje strukture (zaprte celice) nima efekta izolacije v votlem prostoru. Pri notranji oblogi, posebej iz mavčnih plošč, se doseže visoka vrednost zvočne zaščite, še posebej če montiramo dvoslojno oblogo iz mavčnih plošč (povečana masa). Plošče se morajo tesno stikati med seboj in ob robu z masivno steno. Efekt zvočne izolacije se izboljša s povečanjem zvočnega razmaka med strešino in notranjo oblogo (podkonstrukcija notranje mavčne obloge je montirana čimbolj vstran od nivoja špirovcev), ali z uporabo vzmetnih profilov kot nosilcev mavčnih plošč.

Če bo na podstrešju zgrajenih več stanovanj, je po zahtevah standardov (DIN 4109) potrebno posvetiti posebno pozornost vzdolžnemu razširjanju zvoka skozi sosednje gradbene člene (obloga strešine, tla, obloga kolenčnega zidu). Za zagotovitev potrebne zvočne zaščite mora biti ločilna stena med stanovanjema na podstrešju zgrajena do višine kritine. Oblogi strešine in kolenčnega zidu se priključita na ločilno steno med stanovanjema. Nikoli ne smeta potekati kontinuirano skozi ve stanovanj, tako da bi se ločilna stena priključila na oblogo strešine. Uporaba penastih materialov kot toplotnozaščitnih materialov zelo poslabša protihrupno zaščito (poveča vzdolžni prenos zvoka skozi konstrukcijo).

Požarno zaščito dosežemo z uporabo požarnovarnih mavčnih plošč. Vse mavčne plošče so negorljive, vendar zakonodaja zahteva, da so požarni elementi armirani v količini 2% teže elementa.