ZA DOBRO POČUTJE V NAŠEM DOMU POTREBUJEMO KAKOVOSTEN ZRAK

V zadnjih letih se vedno več pozornosti posveča problematiki kakovosti zraka v prostoru, kajti različne raziskave so pokazale, da večji del človeške populacije preživi v zaprtih prostorih večino svojega časa. Zrak je zmes plinov in čist, suh zrak blizu nivoja morja je sestavljen iz približno 21 % kisika, 78 % dušika, 1 % argona in 0,04 % ogljikovega dioksida. Zrak vsebuje tudi delce vodika, neona, helija, ozona, kriptona in ksenona v odvisnosti od variabilne količine vodne pare ter submikronskih majhnih delcev. Človekove aktivnosti in kontaminenti iz zunanjosti v notranjem okolju skupaj pripomorejo k onesnaženosti zraka v stavbah.

Z zrakotesnostjo stavb in vse debelejšim izolacijskim ovojem ter brez ustreznega prezračevanja smo poslabšali kakovost notranjega okolja in predvsem zraka, kar se kaže na zdravju, počutju in obnašanju ljudi, ki živijo v stavbah in povsem jasno je, da je prezračevanje prostorov, objektov nujno potrebno. Da bi izboljšali kakovost zraka v zaprtih prostorih, je prvi ukrep ustrezno prezračevanje, ki je lahko naravno, mehansko, ki temelji na dovajanju oziroma odvajanju zraka z uporabo mehanskih elementov, kot so ventilatorji, hibridno, ki je kombinacija naravnega in mehanskega ter klimatizacijsko, ki je mehansko prezračevanje, ki nam pomaga ohranjati dobro kakovost zraka v prostoru s prezračevanjem, ki poteka skozi filtre. Zagotavlja nam temperaturno ugodje in po potrebi skrbi za vlažnost.

Rekuperacijski prezračevalni sistemi so za uporabo pripravljene prezračevalne naprave, ki skrbijo za nenehen dovod svežega zraka, čiščenje zraka in hkratno odvajanje zraka iz vaših prostorov. Poleg svežega zraka se prezračevalni sistem ponaša tudi z učinkovitim rekuperacijskim sistemom, ki pri samem delovanju vrača energijo zraka nazaj v prostor s kar do 90% izkoristkom, hkrati pa ima številne prednosti, in sicer: konstantno prezračevanje vseh prostorov brez odpiranja oken in prepiha ter nepotrebnih toplotnih izgub, primerno je tako za obstoječe stavbe, kot za novogradnje, neprestano zagotovlja svež zrak brez možnosti vstopa žuželk, cvetnega prahu ter hrupa iz okolice, odvajanje iztrošenega zraka ter odvečne vlage iz prostorov kar zmanjšuje nastajanje plesni, nudi pospešeno odvajanje zraka v primeru uporabe v kopalnici ali kuhinji in zanemarljivo majhna poraba električne energije.

Kot je bilo že navedeno, je prezračevalni sistem z rekuperacijo primeren tako za obnovo obstoječih objektov kot za novogradnje in deluje v dveh ciklih, in sicer se topel odvodni zrak skozi keramični hranilnik toplote izloči iz prostora. Odvodni zrak segreje in navlaži toplotni hranilnik in pri tem doda tudi do 90% toplotne energije. Hranilnik se v nekem času segreje in prezračevalni sistem preklopi na dovajanje zraka in s tem preide v drugi cikel. Mrzel in svež zunanji zrak priteka skozi hranilnik toplote, mu odvzame shranjeno toploto in vlago, dokler ne doseže določene sobne temperature in ko je hranilnik tolplote ohlajen, se prezračevalni sistem ponovno preklopi nazaj na odvajanje zraka. Preklop na do – in odvajanje zraka se pojavlja v določenem časovnem intervalu.

Za omenjeni sistem prezračevanja Ekosklad dodeljuje tudi nepovratne finančne spodbude za posamezno prezračevalno napravo, in sicer do 20% vseh priznanh strošov investicije, kar si lahko tudi podrobno preberete na spletnem naslovu www.ekosklad.si. In ko imamo v objektu enkrat vgrajen prezračevalni sistem, nam prostorov ni potrebno več zračiti z odpiranjem oken, kar pa ne pomeni, da oken ne smemo odpirati, kajti ko sistem zazna vdor svežega zraka, le – ta deluje na minimumu, mi pa lahko imamo normalno stik z zunanjim okoljem.