PROSTORSKA AKUSTIKA…REŠITEV ZA POSLOVNE IN BIVANJSKE PROSTORE

PROSTORSKA AKUSTIKA…REŠITEV ZA POSLOVNE IN BIVANJSKE PROSTORE

Pri prenovi, gradnji velikih projektov je zelo pomembna gospodarnost poleg estetike, kar v Zahodni Evropi predstavljajo rastrski stropni sistemi in prosto vpeti stropni sistemi v hodnikih. Tudi pri nas se tovrstni stropni sistemi vedno pogosteje uporabljajo in počasi nadomeščajo standardne strope z vidno rastrsko konstrukcijo 600 x lavna zahteva pri zahtevnih in velikih projektih je fleksibilnost prostorov, kar pomeni, da lahko poljubno prilagajamo brez večjih posegov prostorsko kapaciteto in uvajamo spremembe prostorov.

Pri načrtovanju se arhitekti poleg reševanja statičnih požarno – zaščitnih in drugih gradbeno fizikalnih zahtev vedno pogosteje srečujejo tudi z reševanjem akustičnih problemov. In stropna sistema F in I lahko z vidika prostorske akustike izpolnita skoraj vse zahteve, in sicer z dodatnim barvnim slojem na hrbtni strani, s spremembo prostorninske teže, debeline ali dodatno absorpcijsko plastjo. Odločilen vpliv na prehajanje zvoka imajo največkrat spremljajoči gradbeni elementi, in sicer pregradne stene, vrata, okna, itd., kajti le – ti morajo izpolnjevati vsaj enake zahteve po zvočni zaščiti; zvočna izolativnost je namreč odvisna od zvočne zaščite vseh elementov, ki so prisotni oziroma uporabljeni v prostoru.

Absorpcijo zvoka v pisarniških prostorih lahko dosežemo z uporabo suhomotažnih sistemov – predelnimi stenami in spuščenimi stropi, pri čemer v votle dele vgradimo izolacijski sloj in dosežemo občutno izboljšanje zvočne zaščite. Z elastičnimi oblogami učinkovito znižamo obstoječo zvočno energijo. Za izoliranje zunanjih sten z notranje strani so primerne stenske obloge, s katerimi lahko tudi hitro dosežemo gladke in ravne površine, saj poševne in razpokane stene odpravimo brez posebnih zapletov. Ena od opcij je tudi suhi omet, ki je primeren za nevlažne prostore in ga izdelamo tako, da mavčne plošče nalepimo z lepilom, ki ga v obliki kep nanesemo na steno ali plošče. Prav tako lahko do 20 mm izravnamo tudi neravno podlago z zanešenim lepilom. Pri dimnikih in površinah, na katere bomo pritrdili umivalnik, konzole in podobno pa moramo biti pozorni, da lepilo nanesemo zaradi večje trdnosti na celotno površino in ne le točkovno.