Pravila za obračunavanje mansarde

Pravila za obračunavanje mansarde

Ko so dela na objektu končana, se zdi, da je za izvajalca nastopil najlepši del posla, in sicer je to obračun, ki pa nemalo komu prinese prave težave. Izvedba sama po sebi običajno ni problematična, kajti izvajalec s svojo ekipo, nadzorom, projektantom in naročnikom najde rešitev za morebitne zaplete.

Osnova za izvedbo obračuna je praviloma dogovor, ki naj bi bil sklenjem že pred začetkom del, in sicer v pisni obliki, kar določa 10. člen Gradbenega zakona. V pisnem dogovoru, katerega osnovna sestavina mora biti vrsta in obseg del, mora biti tudi določeno vse glede obračuna po končanju del. Pravila za merjenje in obračunavanje so zelo obsežna in so v knjigi SUHOMONTAŽNA GRADNJA (izdal jo je Odbor Izvajalcev suhomontažnih del pri OZS, v sodelovanju in veliki pomoči GIZ Suha gradnja leta 2013) tudi zelo podrobno zapisana.

Najbolj tipična pravila za obračunavanje iz knjige SUHOMONTAŽNA GRADNJA so odprtine, izrezi ali niše na stenah, stropih in izolacijah, pregradah, ipd., ki se do velikosti 2,5 m2 ne odbijajo, temveč se obračuna celotna površina, hkrati pa se postavitev, izdelava odprtin in izrezov obračuna posebej, kar pomeni, da ni v ceni stene. Pozorni moramo biti tudi, da se odprtin in izrezov v tleh, ki so manjše  od 0,5m2 ne odšteva. Pri okenski odprtini pod katero je niša, ne odbijamo površine, tudi če sta odprtini skupaj večji od 2,5m2; prav tako velja za skupno odprtino okna in balkonskih vrat. Tudi posebej pozorni moramo bit pri obračunavanju špalete, kajti v kolikor je površina odprtine z obdelano špaleto manjša od 4,0 m2 in širina špalete manjša od 20 cm, oziroma pri obdelavi stene z obeh strani manjša od 40 cm, površine ne odbijamo in obračunavamo posebej. Pomembno je tudi, da stranske in stropne površine mansardnih oken ne pomenijo špalete, in sicer te površine merimo posebej in jih obračunamo s faktorjem 2,0 in prištejemo k strešnim površinam. Če govorimo o okroglih ali obločnih površinah mansardnih oken je faktor obračuna 5,0. Prav tako je poševne robove in letve potrebno meriti v m2 in jih obračunati posebej. Ker se pri izgradnji mansarde pojavijo številne zahtevne oblike in unikatni izdelki, je predlagano, da se tovrstne izdelke obračunava po dejanskih stroških dela in materiala.

Pri obračunavanju v mansardi moramo biti pozorni, da izolacijo obračunavamo posebej, saj jo je navadno položene več kot obloge.