Petnajst let povezovanja izvajalcev suhomontažne gradnje – GIZ SUHA GRADNJA

Petnajst let povezovanja izvajalcev suhomontažne gradnje – GIZ SUHA GRADNJA

Gradbeništvo v Sloveniji je v zadnjem času pred velikimi izzivi, ki jih narekujejo svetovni trendi v razvoju novih tehnologij in materialov, ter globalne zahteve po trajnostni gradnji in energetski in ekološki učinkovitosti, ki jo narekuje evropska in nacionalna zakonodaja. Povpraševanje po suhi gradnji se zaradi mnogih pozitivnih lastnosti le – te in zahtevnosti kupcev v želji po čim bolj prijetnem in zdravem bivalnem okolju, v zadnjih letih strmo narašča. Suha gradnja s svojimi inovativnimi pristopi in različnimi vgradnimi sistemi in materiali omogoča izvedbo zahtevnejših objektov in detajlov v primerjavi s prejšnjimi leti, prav tako pa je gradnja ali prenova časovno ugodnejša, bolj čista in ekološko sprejemljivejša, kot posledica vedno bolj dovršenih materialov, ki se vedno bolj izpopolnjujejo in posledično pozitivno vplivajo na zahteve po vse nižji porabi energije za obratovanje in manjših izpustih ogljikovega dioksida v okolje.

Vsi se zavedamo, da izzivov, ki so pred slovenskimi izvajalci suhe gradnje ne manjka in za kakovostno izvedbo vse zahtevnejših kupcev, je potrebno slediti trendom, novostim in razvoju, za kar pa je nujna digitalizacija in moderniziranje poslovanja svojih podjetij ter medsebojno sodelovanje. Ravno slednji je eden izmed ciljev Gospodarskega interesnega združenja slovenskih izvajalcev suhe gradnje, katerega predsednik je gospod Mladen Dandić, ki poleg povezovanja, strmi tudi k izobraževanju in informiranju svojih članov, nudi strokovno literaturo in sicer dostop do informativnega cenika osnovnih suhomontažnih sistemov skupaj s kalkulacijami, promocijo članov, hkrati pa nudi tudi pomoč pri nadzoru obračunavanja količin. Od samega začetka in vse do danes je vizija združenja strmo usmerjena k povezovanju, informiranju in izobraževanju, kar nam potrjuje aktivnost vsakega leta obstoja.

Gospodarsko interesno združenje slovenskih izvajalcev suhe gradnje (v nadaljevanju, GIZ Suha gradnja) že petnajsto leto povezujemo izvajalce suhomontažne gradnje, proizvajalce in dobavitelje suhomontažnih materialov, z namenom uveljavljanja skupnih interesov in pospeševanja dejavnosti članov ter skrb za uveljavljanje in utrjevanje položaja izvajalcev suhomontažne gradnje.

V združenju svoje začetke beležimo v letu 2005, s prvo skupščino 20. januarja 2005 in od takrat naprej se zastavljeni cilji le uresničujejo. Septembra istega leta je bil realiziran prvi vpis učencev za poklic >>Izvajalec suhomontažne gradnje>>, prav tako si v sodelovanju z Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije še vedno prizadevamo za uvedbo mojstrskega izpita za naziv >>Mojster suhomontažne gradnje>>.

Odbor izvajalcev je pripravil prva pravila za obračun in normative v brošuri, katero je Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije konec leta 2005 izdala z naslovom >>Suhomontažna gradnja>>, nato pa je le- ta doživela še tri izdaje, zadnjo in še vedno aktualno, leta 2013, kjer vsak posameznik lahko ovrednoti svoje delo, upoštevajoč cene materialov, porabo materiala in časa.  Brošura je temelj načrtovanja vsem sodelujočim pri suhomontažni gradnji; tako naročnikom, ki sprejemajo odločitve, kot projektantom pri načrtovanju gradnje ter izvajalcem in obrtnikom pri nadzoru obračunavanja količin. Posebej koristen pripomoček je obrtnikom, oziroma izvajalcem pri pripravi ponudb.

V istem letu je izšla tudi revija Suha gradnja, ki je bila poslana arhitektom, projektantom, gradbincem ter članom združenja. V letih izdajanja revije je le – ta postala izredno priljubljena tudi med privatnimi investitorji, ki vedno pogosteje segajo po njej v prodajalnah in se tako seznanijo z novostmi na trgu, idejami, novimi materiali, ponudniki, in navsezadnje razširijo svoje znanje, ki jim omogoča lažje odločanje pri sprejemanju odločitev.

Ker trend suhe gradnje v gradbeništvu strmo narašča, vedno je več mladih, včasih tudi manj izkušenih  izvajalcev, ki v danem trenutku potrebujejo našo pomoč, nasvet ali morda le konstruktiven pogovor, se zavedamo, da je naša prisotnost na tržišču še kako pomembna. V petnajstil letih obstoja GIZ Suha gradnja smo naredili popise del, pripravili smo informativni cenik suhomontažnih storitev, ki je merilo na trgu in je pridobilo veljavo in pomen. Poseben pomen dajemo v združenju našemu priročniku Suhomontažna gradnja – Standardizirani popisi del, pravila za obračun in normative, ki je bil napisan s strani strokovnjakov suhomontažne gradnje in članov združenja ter proizvajalcev materialov in izvajalcem nudi temelj vrednotenja svojega dela, ki je marsikdaj premalo cenjen zaradi pomanjkanja informacij in poznavanja parametov. Ravno zaradi tega v GIZ Suha gradnja gremo kljub kriznim časom naprej, delamo dalje, tako kot smo si postavili temelje v začetku. Želimo si širitev in razvoj združenja, da bi še v prihodnje naše delovanje pomagalo stroki in služilo namenu izobraževanja in informiranja, skrbi za strokovni razvoj ter zviševanje kakovosti in ugleda. Seveda pa si želimo pridobiti tudi nove člane, ki bi skupaj z nami utrjevali pot suhe gradnje v Sloveniji.