Nekaj pomembnih obvestil za izvajanje del na gradbenih objektih v času koronavirusa

Nekaj pomembnih obvestil za izvajanje del na gradbenih objektih v času koronavirusa

Nekaj osnovnih novih (obnovljenih) informacij glede poslovanja v gradbeništvu v času epidemije.

Glede novo sprejetih ukrepov je poleg informacij na spletni strani OZS veliko napisanega tudi na drugih spletnih državnih organov (linki so pripeti spodaj); kjer lahko najdete vse potrebne informacije.
Osnovna informacija je ta, da se čaka na objavo zakona v Uradnem listu in začetek njegove veljavnosti – predvidoma bo to konec tega tedna.
Vloge za nadomestila in oprostitve naj bi se vlagale po 14.4., jih pa bo treba vložiti za nazaj v roku 8 dni. Ker so vse vloge elektronske, si je nujno že prej zagotoviti dostop (se registrirati) na Zavodu za zaposlovanje in na E davkih (navodila so spodaj na linkih).

Glede izvajanja del pa velja pravilo iz Odloka, da se poleg vseh del za pravne osebe lahko izvajajo tudi vsa dela na objektih fizičnih oseb, ki niso vseljeni (gradbišča, objekti, hiše, stanovanja v bloku,…) vse kar ni vseljeno. Osnovno vodilo je, da pri opravljanju dejavnosti ni  stika in možnosti prenosa okužbe med izvajalci in potrošniki.
O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Prav tako še vedno velja Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki pa ne prepoveduje gibanja med občinami, če gre za opravljanje gospodarske dejavnosti (prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih dejavnosti) – seveda je potrebno pri sebi v vozilu imeti pisna dokazila kdo koga in kam napotuje. MAX 5 oseb v enem vozilu.

 

Prehod na mejah
Obvestilo na mejnih prehodih za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine (obvezna 14 dnevna karantena na naslovu bivanja)
https://www.gov.si/novice/2020-04-03-obvestilo-na-mejnih-prehodih-za-slovenske-in-tuje-drzavljane-ki-se-v-slovenijo-vracajo-iz-tujine/

FURS: Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? (vloge se daje elektronsko po 14. 4.)
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2020/Preglednica-ukrepov-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene.pdf

Da boste lahko uveljavljali povračila plač zaposlenih zaradi posledic koronavirusa, je najprej potrebna registracija vašega podjetja na Portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kako-registrirate-svoje-podjetje-na-nasem-portalu-za-delodajalce

V pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/v-pripravi-nova-vloga-za-uveljavljanje-povracila-nadomestila

FURS: Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za SAMOZAPOSLENE (vloge se daje elektronsko po 14. 4.)
https://www.gov.si/novice/2020-04-03-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa-za-samozaposlene/

Samozaposleni naj si takoj (čim prej) uredijo dostop do eDavkov (pogoj , da boste lahko vlagali vloge za uveljavitev temeljnega dohodka za samozaposlene)
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx

Več splošnih informacij o ukrepih in dogajanjih na spletni strani OZS in strokovnih sekcij
https://www.ozs.si/koronavirus-info

Priporočila za izvajanje del na gradbenih objektih v času epidemije / preprečevanje prenosa okužbe
https://www.ozs.si/sekcija-gradbincev/novice/novice/priporocila-za-izvajanje-del-na-gradbenih-objektih-v-casu-epidemije-preprecevanje-prenosa-okuzbe-5e85bb682114e0043bdfdfba

 

Janko Rozman
Sekretar sekcij:
     Sekcija gradbincev
     Sekcija kleparjev krovcev
     Sekcija instalaterjev-energetikov

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 540
M: +386 (0)31 347 201