NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE MINERALNIH STROPOV IN OBLOG

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE MINERALNIH STROPOV IN OBLOG

Po končani gradnji in primopredaji stranki objekta, le – ta še ni vseljen in v polni funkciji, zato se v takih primerih, zaradi zmanjšanja stroškov v objektu dopušča tudi nižja temperatura ob zagotavljanju minimalnega ogrevanja zaradi zaščite zaključnih obdelav; pri temperaturi ozračja pod 11 stopinj se namreč poveča verjetnost kondenzacije vlage in da je omogočeno izenačevanje klimatskih razmer pod in nad stropnimi ploščami, je plošče potrebno odstraniti. Tovrstnega ukrepa žal ne moremo narediti, ko strop služi kot pasivna požarna zaščita objekta.

Prav tako se je potrebno posvetiti tudi akumulativni toploti, ki nastaja zaradi sončnega sevanja in ji je potrebno omogočiti, da se v primernem času odvaja, da se zmanjša nevarnost kondenzacije v nočnem času. Posebno pozornost moramo posvetiti tudi primerom, ko dodatna izolacija, bodisi na zgornjem delu stropa ali v strešni konstrukciji, spremeni temperaturni gradient v konstrukciji, s čimer se premakne tudi točka rosišča. Namestitev izolacije je torej potrebno tudi računsko preveriti, če obstaja nevarnost kondenzacije, je potrebno vmesni stropni prostor zadostno prezračevati, po potrebi za obvladovanje te tegobe med spuščene strope in toplotno izolacijo vgradimo parno zaporo ali parno oviro.

Splošno vzdrževanje

Vzdrževalne posege na spuščenih stropih lahko izvajamo le takrat, ko v celoti preučimo vpliv le – teh na tehnične funkcije stropa. Mineralne plošče se v vzdrževanju v ničemer ne razlikujejo od običajnih pleskanih stropov, vendar pa moramo biti pozorni v primeru potrebe po vzdrževanju, da ohranimo visoko kakovost stropa in privlačen videz izbranih mineralnih plošč.

Čiščenje

V prvi fazi s stropa z mehko krtačo najprej odstranimo prah s površine, sledove svinčnika in drugih madežev lahko odstranimo z uporabo klasične gumijaste radirke ali z vlažno krpo oziroma gobo, ki jo namočimo v vodi, kateri primešamo blago milo ali pralno sredstvo. Goba naj vsebuje čim manj vode, saj stropa ne smemo zmočiti in po končanem čiščenju moramo nujno obrisati posušeno plast milnice z vlažno krpo, namočeno v čisto vodo.

Pomembno je, da pri čiščenju ne uporabljamo abrazivnih čistil, hkrati pa je dobro vedeti, da plošče, ki so odporne na vlago, lahko zmočimo brez posledic, hkrati pa moramo plošče vedno čistiti z blagimi detergenti. 

Pregledovanje in zamenjava vgrajenih plošč

O menjavi poškodovanih plošč razmišljamo, ko so poškodbe večjih razsežnosti in jih z dobavljivimi masami ni moč več rešiti. Obstaja več načinov menjave vgrajenih plošč, bodisi menjava posameznih plošč, ki v barvi rade odstopajo, saj so nove in jih je priporočljivo vgraditi na bolj neopazna mesta, bodisi zamenjati celotno površino. Pri menjavi in popravilu je priporočljivo zaradi obsežnih prašnih delcev uporabljati ustrezna zaščitna sredstva za zaščito dihal.