Mojster suhomontažne gradnje

Mojster suhomontažne gradnje

Odbor izvajalcev suhomontažnih del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je v dogovoru z združenjem podal predlog da se v postopku prenove mojstrskih izpitov vključi oz. uvede novi mojstrski naziv in sicer mojster suhomontažne gradnje.

Pri argumentiranju tega predloga je bila navajan vedno večja zahtevnost suhomontažnih del in porast obsega del, ki se izvajajo v suhomontažni tehnologiji. Prav tako je mojstrski pristop na tem področju potreben zaradi primerljivosti gradbenega trga v sosednjih EU državah (Avstrija, Nemčija,…), pa tudi zaradi tega, da bodo „suhomontažerski mojstri” lahko sami odgovorni vodje svojih del glede na določila nove gradbene zakonodaje.

Delovna skupina v katero so vključeni vidni predstavniki suhomontažne stroke, tudi našega združenja, je na centru za poklicno izobraževanje in na obrtni zbornici že pričela uvodne aktivnosti pri izdelavi potrebnega poklicnega standarda in drugih vsebin, ki so potrebne za vzpostavitev mojstrskega izobraževanja in opravljanja izpitov za področje suhe gradnje. Glede na predvideni obseg del in program prenove celotnega gradbenega področja lahko pričakujemo, da bo možno k prvim izpitom za mojstra suhomontažne gradnje pristopiti že v letu 2018.