Standardizirani popisi del

Standardizirani popisi del

Popisi del kot sestavina projektne dokumentacije, ki dopolnjuje grafične načrte in izračune in kot osnovna sestavina predračuna, so edini del gradbene dokumentacije, ki natančno opredeljujejo vrednost del na objektu.

 

Standardizacija popisov je pristop s katerim se predvidevajo pravila pri izdelavi popisov del in popise hkrati umešča v širšo vsebino projektne dokumentacije. Združenje se že celoten čas svojega delovanja zavzema za standardizacijo popisov del, tako za suhomontažno gradnjo, kot tudi za vsa druga gradbena, zaključna in inštalacijska dela.

Standardizacija popisov bi lahko prispevala k večji preglednosti izvajanja in obračunavanja del, saj na vsem jasen način odgovarja na vprašanje kaj naročnik želi in kaj izvajalec ponuja. Če pri tem ni nedvoumnosti, potem tudi cena, ki je velikokrat kamen spotike med naročnikom in izvajalcem, ne postane predmet aneksov, sporov ali celo čudnih razpletov na sodišču, s katerimi ponavadi ni zadovoljen nihče.

Pomemben korak na poti k standardizaciji popisov del se je zgodil konec marca letos, ko so se sestali predstavniki gradbene stroke iz Hrvaške in Slovenije. Dogovorjeno je bilo, da bodo predstavniki gradbeništva v obeh državah intenzivno predlagali in podpirali predlog o standardiziranih popisih del v gradbeništvu in da se bodo aktivnosti zaradi možnih večjih učinkov in racionalizacije izvajale povezano v obeh državah.

Prva spodbudna informacija je tudi ta, da so standardizirani popisi del našli svoje mesto v predlogu nove gradbene zakonodaje, kar lahko pomeni, da so tudi državni organi in inštitucije prepoznali pomembnost poenotenih popisov del (25. člen predloga novega Gradbenega zakona, maj 2017).